STROPY TERIVA

Stropy Teriva charakteryzują się dobrymi parametrami przenoszenia obciążeń
Stropy TERIVA składają się z belek żelbetowych (jako konstrukcji nośnej) oraz pustaków (betonowych lub keramzytowych), które stanowią wypełnienie. Zaletą tych stropów jest niewielki ciężar, dzięki czemu ich montaż może odbywać się bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy TERIVA są przeznaczone do montażu ręcznego. Stropy systemu Teriva charakteryzują się niskimi kosztami, dobrymi parametrami przenoszenia obciążeń, dobrą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną. Stropy TERIVA można zaliczyć pod względem izolacyjności akustycznej do grupy „IIa” wg „Katalogu rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego”. Rozwiązania podłóg należy przyjmować według tego katalogu pod warunkiem, że masa 1m2 podłogi nie przekroczy 120kg.

 strop-teriva

TERIVA I i Teriva Nova H21

  • grubość stropu 24-25 cm

TERIVA I bis H23,5

  • grubość stropu 27-28 cm

TERIVA II i III H30

  • grubość stropu 34 cm

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU TERIVA

1. Kolejność montażu:
– wciągnięcie belek stropowych Teriva
– rozstawienie belek z włożeniem pojedynczych zadeklowanych pustaków na końcach belek
– stemplowanie stropu (co 2 metry podpora)
– ułożenie pustaków stropowych
– dokładne sprawdzenie solidności podpór i równoległości belek
– zamontowanie zbrojenia wieńców naściennych oraz żeber rozdzielczych
– zalewanie stropu betonem żwirowym klasy B-15 (około 0,08 m3/m2 stropu)

2. Dodatkowe informacje:
– najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej konstrukcji nośnej powinna wynosić minimum 8cm, ale nie więcej niż 15 cm
– na obrzeżach stropu (na ścianach) powinny być wykonane wieńce żelbetowe-szerokość wieńca powinna wynosić minimum12 cm, a zbrojenie wieńca powinno składać się z co najmniej trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10mm. Strzemiona  o średnicy min. 4,5mm co 25 cm
– w stropie o rozpiętości większej od 4,5 m należy wykonać żebra rozdzielcze. Szerokość żebra powinna wynosić 10-12 cm. Zbrojenie powinny stanowić dwa pręty-jeden górą, a jeden dołem o średnicy min. 10 mm połączone strzemionami o średnicy min. 4,5mm co 60cm
– przed betonowaniem zalać pustaki obficie wodą
– betonować należy jednocześnie belki, żebra, płyty nad pustakami i wieńce tzw. betonowaniem ciągłym posuwając się równolegle wzdłuż belek
– równorzędnie ze stropem Teriva powinny być betonowane takie konstrukcje jak schody lub balkony
– zużycie betonu dla stropów Teriva I i Teriva NOVA uzględniając wieńce naścienne oraz żebra rozdzielcze wynosi około 10m3 na 100m2 powierzchni.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O PIELĘGNACJI BETONU, SZCZEGÓLNIE W CZASIE UPAŁÓW I NISKICH TEMPERATUR

 

 

DANE I WYMIARY STROPÓW TERIVA

Rodzaj stropu
Osiowy rozstaw belek
Wysokość konstr. stropu (cm)
Grubość płyty nadbetonu (cm)
Wymiary pustaków
Rozpiętość modularna stropu
(m)
wys. (cm)
szer. (cm)
dług. (cm)
TERIVA-I
60
24
3-4
21
52
24

2,1 – 6,0
ze stopniowaniem
co 30 cm

TERIVA NOVA
60
24
3-4
21
52
24
2,1 – 7,2
ze stopniowaniem
co 30 cm
TERIVA-I BIS
45
28
4
23,5
37
24
2,1 – 7,2
ze stopniowaniem
co 30 cm
TERIVA-II
45
34
4
30
37
24
2,1 – 7,8
ze stopniowaniem
co 30 cm
TERIVA-III
45
34
4
30
37
24
2,1 – 7,2
ze stopniowaniem
co 30 cm

 

DANE TECHNICZNE STROPÓW TERIVA

Dane techniczne

Wielkości danych poszczególnych
rodzajów stropu

TERIVA-I
TERIVA-NOVA
TERIVA-I BIS
TERIVA-II
TERIVA-III
Zużycie pustaków na 1 m2
6,6 – 6,7 szt/m2
9,2 szt/m2
9,2 szt/m2
9,2 szt/m2
Zużycie belek na 1 m2
1,67 mb/m2
2,22 mb/m2
2,22 mb/m2
2,22 mb/m2
Ciężar 1 m2 stropu (dane z tabel dokumentacji)
230 kg
380 kg
390 kg
390 kg
Ciężar 1 m2 stropu (belki + pustaki)
112 kg
152 kg
162 kg
162 kg
Ciężar 1 m2 stropu (belki + pustaki + nadbeton)
322 kg
383 kg
393 kg
393 kg
Ciężar 1 pustaka w stanie powietrzno suchym
12,5 kg
14 kg
15 kg
15 kg
Obiążenie użytkowe
150 kg/m2
150 kg/m2
300 kg/m2
500 kg/m2
Ilość nadbetonu monolitycznego
(wylanego na budowie) klasy B-15 na 1 m2
(praktyczna ilość z natury)
.
0,0465 m3
(~10 m3/100m2 pow.)
.
0,0970 m3
(~11 m3/100m2 pow.)

.
0,0970m3
(~12 m3/100m2 pow.)

.
0,0970m3
(~12 m3/100m2 pow.)

Odporność ogniowa
1h
1h
1h
1h